HAMMADDE & YARI MAMÜL

KÜTÜK

KÜTÜK

Hammadde olarak kullanılan hurda demirin elektrik ark ocaklarında eritilerek sıvı çelik haline getirilir.

BOKSİT

BOKSİT

Boksit, alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (böhmit, gibsit, diyaspor) gibi minerallerinden oluşmaktadır.

DEMİR SÜLFAT (FeSO4 Monohidrat)

DEMİR SÜLFAT (FeSO4 Monohidrat)

Demir sülfat yeşil mavi renkli, kokusuz kristalimsi bir yapıya sahip kuru bir kimyasal maddedir. Demir Sülfat bünyesinde %17-20 arasında demir içermektedir.Demir sülfat demirin bir türüdür.

ÇİNKO

ÇİNKO

Doğada bol bulunan madenlerden birisi olan çinko, ilk olarak Hindistan’da keşfedilmiştir. Demir dışı metaller içinde alüminyum ve bakırdan sonra gelen üçüncü metaldir.

BAKIR

BAKIR

Hem endüstrilerde hem de finans piyasalarında değerli bir metal olan bakır, dünyanın en eski madenlerinden birisidir.